Novice

Aktualne nepremičnine

Slavnostni dogodek ob položitvi temejnega kamna

Vile Homški Park-90 copy

V Slovenj Gradcu smo ob navzočnosti župana Mestne občine g. Tilna Kluglerja, mestnih svetnikov, predstavnikov občinske uprave in direktorja Stanovanjskega sklada RS g. Črtomirja Remca, slavnostno položili temeljni kamen za dva vila bloka. Objekta poimenovana “Vile Homški Park”, bosta od septembra 2020, nudila prijazen in topel dom 20 družinam.

V vsakem objektu bo 10 funkcionalno zasnovanih stanovanj z racionalno razporejenimi tlorisi, ki bodo kasnejšim stanovalcem omogočala visoko kvaliteto bivanja.

Ker je na Koroškem prepoznana stanovanjska problematika, predvsem za mlade družine, smo tri mlada – domača podjetja    (UNIHOME d.o.o., GRADIM d.o.o. in NIK-LAR d.o.o.) združila svoje potenciale in investicijske zmožnosti. Želimo ustvarjati v domačem okolju in za domače okolje ter s pozitivnimi vplivi sooblikovati družbo ter ponuditi konkretno rešitev za konkretno problematiko. Zavedamo se, da za razvoj regije, poleg ostalih že poznanih infrastrukturnih projektov, potrebujemo tudi prijazna in dostopna stanovanja, za vse starostne skupine.

Ker je lokalna skupnost že v fazi priprave projekta konstruktivno sodelovala, se je začetek izvedbe slavnostno zabeležil ob roku praznika Mestne občine Slovenj Gradec.

Izjava g. TILNA KLUGLERJA, župana MO Slovenj Gradec:

“Veseli me, da so se investitorji odločili in pristopili gradnji teh stanovanj. Primarna dejavnost občine je tudi zagotavljanje stanovanj in bo v ta namen v prihodnje gradila blok neprofitnih stanovanj. Zdi se mi dobro,  da se tudi zasebni investitorji zavedajo priložnosti in razvijajo v domačem okolju. Iskrene čestitke in iskrena zahvala za njihovo odločitev. Želim, da ta dva vila bloka čimprej postaneta del realnosti in, da bodo mladi in mladi po srcu dobili nove priložnosti, predvsem pa nove tople domove.”

Izjava g. Črtomirja Remca, direktorja stanovanjskega sklada RS:

“Ta projekt mi je še posebej pri srcu, ker je prvi v razpisu, za nakup gotovih stanovanj. Naše sodelovanje se je pričelo na pobudo ge. Alenke Urnaut Ropoša iz podjetja Renova Real d.o.o., ki nam je vlila upanje, da nekako prebijemo led na tem področju. Kot vidim, je našla tri zagnane fante, ki bodo projekt izpeljali do konca. Zdi se mi dobro, da poleg nas, tudi lokalna skupnost gradi stanovanja in vzpodbudi druge investitorje, saj lahko skupaj z njimi, to izvajamo mnogo lažje kot bi sami.”